Важна напомена:

Сите рекламни банери што се поставени на portalmk.com се неплатени, т.с симнати од други веб портали и преставуваат само тест банери, како помош при изработката на portalmk.com, за да се долови изгледот на оваа веб страница која е сеуште во израбокта. Веб страната е регистрирана на ден 20.02.2020 и сеуште е во ТЕСТ период. Сите статии што се објавени на portamk.com се со оригинална содржина.

Ви благодариме на разбирањето.